Hot News :

การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ทบทวนครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2567 10:17

การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2  พ.ศ.2566-2570 ทบทวนครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ