<!— Header 2 —->

กองช่าง

<!— Rows 1 —->

นายพนม สาธุจรัญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

<!—เส้นคั่น—->


<!— Header —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นายวุฒินันท์ ดวงแก้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ว่าง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายจักรกฤษ จิตตัง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 

<!—เส้นคั่น—->


<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 3 —->

นายสุรวิชา สิงห์คง

ผู้ช่วยช่างโยธา

สิบเอกอาทิตย์ ศรีโกศล

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายชัยสิทธิ์ พันธ์โชติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

<!— Rows 3 —->

นางสาวศิริพร กาญจนรักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ