ข่าวกิจกรรม

-         -          วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10:30 น. นำโดย นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นายบัวเรียน พรมศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2566 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ บ้านราษฎร์สำราญ ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน การมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน การมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน และการบริการทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการรับบริจาคโลหิต การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ การประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และกิจกรรมการให้บริการประชาชนจากส่วนราชการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ โดยมีอาสาสมัคร พอ.สว. และข้าราชการจากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ร่วมให้บริการประชาชนในกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมสาธิตการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนอาหารมื้อเที่ยงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมดำเนินกิจกรรม Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ บ้านพักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เพื่อเป็นต้นเบบขยายผลสู่ส่วนราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ทุกครัวเรือนต่อไป

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้ารับการอบรม ตาม โครงการ "อบรมให้ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินและศึกษาดูงาน" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการ "ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หนองกะบา หมู่ 10 บ้านม่วง ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลลานกีฬาสนามกีฬา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีนี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่28 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายนุลาศ หิรัญคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National flag day ) ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 2564 นายนุลาศ หิรัญคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างส่วนตำบลสมสะอาด ทำการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

&วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายนุลาศ หิรัญคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างส่วนตำบลสมสะอาดกิจกรรมมอบสิ่งของแก่ผู้กักตัว ตามมาตรการคควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (หมู่ 1-7-8-9-12)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ