หัวหน้าส่วนราชการ

<!— Rows 1 —->

นายนุลาศ หิรัญคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 062-4635393

<!— Rows 2 —->

นายเนติพงษ์ วงษ์สิงห์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 093-3209059

<!—เส้นคั่น—->


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

<!— Rows 3 —->

นางสาวอัมรา เรืองเดช

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 086-0797265

นางจรัสแสง มีชาติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 081-1451606

<!— Rows 4 —->

นายมนูญศักดิ์ อุ่นคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 089-4236570

นางสาวอนง บุญถม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 093-3296385

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ