สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์ ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ง่าย ๆ เริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัว ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในประเทศไทย

-               องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ง่าย ๆ เริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัว ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในประเทศไทย   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

[ 10-06-2567 ] Hits:21

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

-               องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี นำโดยนายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

[ 06-06-2567 ] Hits:32

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมสมัครเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

-               องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมสมัครเป็น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

[ 05-06-2567 ] Hits:39

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

-               องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ นำโดยนายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป    

[ 30-05-2567 ] Hits:25

 1. ประกาศราคากลาง eGP
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

      โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยอาศัยสถานที่วัดบ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลสมสะอาด ใช้ชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลสมสะอาด โดยมีนายคำ สะอาดรัตน์ เป็นครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2483 โรงเรียนได้ย้ายจากวัดบ้านม่วง มาตั้งในที่ดินของหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ระหว่างบ้านม่วง กับ บ้านนาดี โดยมีนายประวัติ ศรีสุระ เป็นครูใหญ่

[ 01-04-2565 ] Hits:2136

กลุ่มข้าวกล้องงอก

กลุ่มข้าวกล้องงอก  สถานที่ตั้ง   บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี        เป็นกลุ่มที่นำเอาข้าวกล้องงอกมาแปรรูปในแบบอาหารเสริมที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารเสริม

[ 06-01-2566 ] Hits:1681

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ