สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัวเรียน พรมศรี

ประธานสภา

นางอุดม อาจอ่อนศรี

รองประธานสภา

นายนุลาศ หิรัญคำ

ปลัด/เลขานุการสภา

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมบัตร นางวงค์

ส.อบต. หมู่ 1

นายชูศักดิ์ มังกรณ์

ส.อบต. หมู่ 2

นายรำไพ แสวงวงษ์

ส.อบต. หมู่ 3

นายประสิทธิ์ ผ่านทอง

ส.อบต. หมู่ 5

นายเสกสัน อัคธรรม

ส.อบต. หมู่ 6

นายวิศิษฎ์ ทิอุทิศ

ส.อบต. หมู่ 7

นายไสว สร้อยมาลุน

ส.อบต. หมู่ 8

นายอวน แพทย์เพียร

ส.อบต. หมู่ 10

นายวัฒนชัย สุรันต์

ส.อบต. หมู่ 11

นายมนตรี วันเพ็ญ

ส.อบต. หมู่ 12

นายจันทา เทียนอบ

ส.อบต. หมู่ 13

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ