Hot News :
สำนักปลัด

นางสาวอัมรา เรืองเดช

หัวหน้าสำนักปลัด

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวปุณยนุช ศรีสว่าง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสังทอง ทาระหอม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรุ่งทิพย์ แสนทวีสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวอนงลักษณ์ อนุกูล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สิบเอกสนธยา สินเธาว์

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางอรอุมา สะอาดรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายนิพนธ์ ยาตะลี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายณัฐพษ์ บุปผาวัลย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกิตติชัย ประกอบศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวบุลภรณ์ เย็นเสมอ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวรัตติยา วงดวงตา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายอุทัย ศรีดาโคตร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นายศรีสุวรรณ มั่นหมาย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายธีรวุฒิ ภูษา

คนงานทั่วไป

นายสุวิชาญ จวบบุญ

คนงานทั่วไป

นายพิษณุพล เพิ่มสุข

คนงานทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ