Hot News :

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567 - 2570

วันจันทร์, 22 มกราคม 2567 09:26

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567 - 2570  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ