โครงการแข่งขันส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด  ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก  ประจำปีงบประมาณ   2563  เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็ก  ด้านร่างกาย  อารมย์  สังคม  และสติปัญญา  โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเดชอุดม นายธรรมนูญ แจ่มใส เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กในครั้งนี้ 

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ