วันพุธ, 27 พฤษภาคม 2563 15:34

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านหนองบัวหลวง (สายนายเชย - นายหงษ์ ทองสะอาด ต่อจากจุดเดิม)

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านหนองบัวหลวง (สายนายเชย - นายหงษ์ ทองสะอาด ต่อจากจุดเดิม)  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดตาม  (เอกสารแนบท้าย)

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ